Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí, z.s.

Spojujeme sítě Česka

„Spojení je začátek, setkávání je pokrok a spolupráce je úspěch.“

Henry Ford (1863-1947)

Co nás spojuje:

 • TV obsah, programy a IP služby
 • opravdu rychlý a širokopásmový přenos
 • původně služby kabelové televize
 • moderní multimediální služby - dříve širokopásmový koax, dnes optická vlákna
 • služby po IP
 • sdílení know-how, technických i obchodní zkušeností
 • společné úsilí za vylepšení legislativní podpory výstavby a provozu služeb sítí nové generace (NGA) při zachování principu ochrany vlastních investic

› více

Cíle a poslání APKT

Cílem a posláním Asociace je vytvářet podmínky pro ochranu společných zájmů a rozvoje činností vlastníků nebo provozovatelů sítí elektronických komunikací v České  republice. Asociace hájí zájmy svých členů, pokud nejsou v rozporu se zájmy společnými. Zásady činnosti Asociace uvádí Kodex APKT

› více

Bez broadbandu to nejde

 • Společnost si žádá moderní digitální služby.
 • Moderní digitální služby potřebují kvalitní vysokorychlostní internet.
 • Vysokorychlostní internet potřebuje kvalitní širokopásmou infrastrukturu.
 • Nejen to nás spojuje. Pomáháme našemu oboru již více než 25 let.

 

 

› více


Připojte se k nám!

Členem Asociace se může stát výhradně právnická či fyzická osoba, která se se souhlasem příslušných státních orgánů a v souladu s platným právním řádem na území České republiky zabývá zejména:

-              provozem veřejných sítí elektronických komunikací;
-              poskytováním veřejných služeb elektronických komunikací;
-              provozováním převzatého rozhlasového a televizního vysílání

          Jsme členem Hospodářské komory ČR.