Dokonalost se dosahuje maličkostmi ale dokonalost není maličkost.