Modem Info

Vypíše informace o kabelovém modemu LanCity

Zadej IP dresu modemu:


Parametry kabelového modemu LanCity

Jméno zařízení
Popis
Doba od restartu modemu
IP adresa modemu
Umístění
MAC adresa
Seriové číslo
Objekt
Verze firware
Ether port
Odeslaných paketů
Přijatých paketů
Vysílací úroveň
Přijímací úroveň
Zpětná vysílací frekvence
Dopředná přijímací frekvence
RX Merit
TX Merit
Vytíženost na CATV portu
Vytíženost na Ether portu